Indische Nederlanders vertellen over hun Molukse afkomst
De verwarring, pijn en woede, het verdriet maar ook de vreugde en trots.